Skip to main content

De Warmste Week van Studio Brussel wekt aanstekelijk. Net als in 2017 en 2018 gaan we volop voor de uitdaging om 6000 euro te verzamelen dankzij de City Trail. Dit willen we doen door 2 euro van het inschrijvingsgeld van elke deelnemer te schenken aan 6 goeie doelen! Als we de kaap van de 2500 deelnemers weten te halen, zamelen we zo 6 x 1000 euro in!

Ook in 2019 kozen onze vrijwilligers en leden van de raad van bestuur uit een selectie van goeie doelen uit Lokeren en Zele en nauwe omgeving 6 goede doelen:

*Alderande– meer info klik hier

Een woonbegeleidingsdienst voor personen met een beperking en een arbeidszorgproject. Alderande streeft naar een kleinschalige, kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van de cliënten.

*De Sperwer – meer info klik hier

Richt zich tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd.

*Emiliani – meer info klik hier

Iedereen met een beperking kan bij Emiliani terecht. Biedt ondersteuning in alle levensfasen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

*Moerenlopers – meer info klik hier

Staat in voor inzameling van gelden ten voordele van mensen die in contact komen met kanker, bestemd om de levenskwaliteit te verhogen van de patiënten en hun omgeving.

*Villa Vief – meer info klik hier

Opgericht door een aantal enthousiaste ouders van kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om er voor te zorgen dat onze kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

*Hagewinde – meer info klik hier

Meer dan 200 medewerkers begeleiden dagelijks op bijzonder gedreven wijze onze kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren hebben tal van mogelijkheden maar hebben op één of andere wijze een extra hulp nodig. Zij krijgen professionele hulp en worden zo in hun opvoedingssituatie en in hun groei naar volwassene optimaal ondersteund.

 

In 2018 konden volgende vzw’s op onze steun rekenen:

*Alderande– meer info klik hier

Een woonbegeleidingsdienst voor personen met een beperking en een arbeidszorgproject. Alderande streeft naar een kleinschalige, kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van de cliënten.

*De Sperwer – meer info klik hier

Richt zich tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd.

*Emiliani – meer info klik hier

Iedereen met een beperking kan bij Emiliani terecht. Biedt ondersteuning in alle levensfasen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

*Moerenlopers – meer info klik hier

Staat in voor inzameling van gelden ten voordele van mensen die in contact komen met kanker, bestemd om de levenskwaliteit te verhogen van de patiënten en hun omgeving.

*WZS Kolleblomme – meer info klik hier

Zeels ontmoetingshuis dat kansen biedt aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Het is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.

 

In 2017 haalden we €5000 op voor:

*Vzw Durme – meer info klik hier

De regionale natuurvereniging voor natuurbehoud langs Durme, Moervaart en Schelde, actief in 11 gemeenten. Vzw Durme beheert 12 natuurreservaten en zorgt voor meer natuur in de buurt.

*Villa Vief – meer info klik hier

Opgericht door een aantal enthousiaste ouders van kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om er voor te zorgen dat onze kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

*De Sperwer – meer info klik hier

Richt zich tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd.

*Emiliani – meer info klik hier

Iedereen met een beperking kan bij Emiliani terecht. Biedt ondersteuning in alle levensfasen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

*De Moazoart – meer info klik hier

Sinds juli 2010 komen maatschappelijk kwetsbare groepen samen in De Moazoart voor een aanbod van ontmoeting, vrije tijd, vorming, nuldelijnshulpverlening en belangenbehartiging. Door middel van dit aanbod werken we aan de maatschappelijke participatie zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.