De Warmste Week van Studio Brussel wekt aanstekelijk. Vorig jaar hadden we al het idee om iets in dat kader te doen en in 2017 gaan we volop voor de uitdaging om 5000 euro te verzamelen dankzij de City Trail. Dit willen we doen door 2 euro van het inschrijvingsgeld van elke deelnemer te schenken aan 5 goeie doelen! Als we de kaap van de 2500 deelnemers weten te halen, zamelen we zo 5 x 1000 euro in!

Op een medewerkersavond van AVLO vzw kozen onze vrijwilligers en leden van de raad van bestuur uit een selectie van goeie doelen uit Lokeren en Zele en nauwe omgeving 5 goeie doelen die zich allen registreerden voor de warmste week. Dat werden de volgende vijf:

*Vzw Durme – meer info klik hier

De regionale natuurvereniging voor natuurbehoud langs Durme, Moervaart en Schelde, actief in 11 gemeenten. Vzw Durme beheert 12 natuurreservaten en zorgt voor meer natuur in de buurt.

*Villa Vief – meer info klik hier

Opgericht door een aantal enthousiaste ouders van kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om er voor te zorgen dat onze kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

*De Sperwer – meer info klik hier

Richt zich tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd.

*Emiliani – meer info klik hier

Iedereen met een beperking kan bij Emiliani terecht. Biedt ondersteuning in alle levensfasen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

*De Moazoart – meer info klik hier

Sinds juli 2010 komen maatschappelijk kwetsbare groepen samen in De Moazoart voor een aanbod van ontmoeting, vrije tijd, vorming, nuldelijnshulpverlening en belangenbehartiging. Door middel van dit aanbod werken we aan de maatschappelijke participatie zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

 

2500 deelnemers is een stevige uitdaging maar wij geloven erin dat we hierin zullen slagen. Net als we geloofden bij het ontstaan van de City Trail in het slagen van onze wereldrecordpoging 100Km op de loopband. Een record dat nog steeds van AVLO is en geregistreerd werd in het Guinessbook of records! Een prestatie waar we als AVLO nog steeds fier op zijn. Velen van deze recordhouders helpen ook mee aan het organiseren van deze City Trail!

In elk geval meteen tijd om zaterdag 9 december in stip aan te duiden in jullie agenda en aanwezig aan te duiden op onze facebookpagina!